Kamenolomi Tribex

- KAMENOLOM "ŠEŠEVICA"
- KAMENOLOM "JAZOVNIK"
- POGON ZA PRERADU KAMANE "GALOVIĆ"