Kamenolom „Šeševica“ se bavi proizvodnjom i preradom kamene rude visokog kvaliteta, namenjenog za putnu privredu.
Godišnja proizvodnja je oko 400 000t.