KAMENI AGREGATI TRIBEX

Preduzeće Treibex je jedno od najvećih privatnih kompanija koja proizvodi razne vrste kamenog materijala za potrebe tržišta i izgradnje infrastrukture u Srbiji.

Proizvodnja
Proizvodnja i prerada kamena
U okviru preduzeća posluju:
- KAMENOLOM "ŠEŠEVICA"
- KAMENOLOM "JAZOVNIK"
- POGON ZA PRERADU KAMANE "GALOVIĆ" .

Primena standarda kvaliteta
Osnovni cilj preduzeća je kvalitet naših usluga i proizvoda

U našem radu primenjujemo integrisani sistem menadžmenta kvaliteta
u skladu sa međunarodnim standardima : ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001